slogan

QONAQ KİTABI

Əziz saytımızın ziyarətçiləri! Sizlərin obyektimiz haqqındakı düşüncələriniz  bizim üçün çox qiymətlidir. Ona görə də öz fikirlərinizi aşağıdakı qonaq kitabında əks etdirməyinizi sizlərdən rica edirik.

 

KARVAN-RESTO.AZ SAYTININ QONAQ KİTABI

Bookmark and Share